Weektraining

Therapie in 1 week

Deze weken, op bijzondere lokaties in binnen- en buitenland zijn bedoeld voor mensen die een week lang intensief willen werken aan hun persoonlijke problematiek of hun psychische klachten.

In één week je therapie doen: 40 uur therapie in 1 week. In beginsel betekent dat dat je een jaar psychotherapie in de reguliere GGZ, in 1 week doet.

Maar het resultaat van 1 week psychotherapie is beter en krachtiger dan 1 jaar therapie in de GGZ, omdat een deel van het effect van een wekelijks therapie-uur teniet wordt gedaan door de afleiding van het dagelijks leven.

Daarnaast is 1 week therapie effectiever, doordat de benadering meer holistisch kan zijn: variabelen als rust, voeding en (een bijzondere) omgeving leveren ook hun bijdrage aan het resultaat.

Bovendien: niet een jaar wachten op resultaat, maar direct na die week al resultaten merken.

Deze weken zijn geen groepstherapie, maar eigenlijk een individuele therapie in een groep. Je werkt aan je eigen doelen, volgt je eigen weg en gebruikt vooral de methodieken die bij jou en jouw proces passen. Daarnaast zijn er momenten dat je deelt met en leert van elkaar, maar je krijgt ook alle gelegenheid om alleen te zijn en te werken.

Intensief, maar tegelijkertijd ontspannend: het programma biedt alle houvast, tijd en ruimte.