Over Yung.nu

Yung.nu helpt mensen om zich te ontwikkelen: om meer in balans te komen, minder last te hebben van negativiteit en lijden en om meer het leven te leiden dat bij iemand past.

Yung.nu maakt daarbij zowel gebruik van de (westerse) psychologie, als Oosterse kennis en wijsheid, met name uit het boeddhisme. Yung.nu helpt mensen om te leven naar wat voor iemand van waarde is. Dat is wat wij verstaan onder waardenvolle psychologie.

Yung betekent in het Japans vrijheid. Iedereen wordt in meer of mindere mate bepaald door patronen in gedrag, gedachten en gevoelens die belemmerend werken. Die ons dus onvrij maken.Deze patronen ontstaan vaak in de eerste jaren van ons leven of door ingrijpende ervaringen later in ons leven.

We worden zo belemmerend ten aanzien van wat we echt willen, wie we echt zijn en wat ons echt gelukkig maakt. Yung.nu helpt om geleidelijk los te komen uit dit soort belemmeringen.

.nu verwijst naar het hier-en-nu, omdat leven in het hier-en-nu de enige manier is om volledig te leven. Ons leven speelt zich van begin tot eind af in het huidige moment; in het hier-en-nu, maar vaak zijn we op momenten dat we blij, tevreden of gelukkig zouden kunnen zijn, bezig met de toekomst. Bezig met wat moet, of waar we tegen op zien of bang voor zijn. Of bezig met het verleden; met hoe iets gelopen is.

Yung verwijst ook naar de beroemde psycholoog Carl Gustav Jung, die leefde in de vorige eeuw. Jung is de eerste psycholoog die sterk beïnvloed is door Oosterse kennis en wijsheid. Jung is ook de eerste psycholoog die het belang zag van levenswijsheid voor psychische gezondheid en die het belang benadrukte van individuatie: worden wie je in essentie en in de pure vorm bent.