Compassietraining

Van Mindfulness naar Heartfulness

De compassietraining is een verdieping op en biedt aanvulling bij de mindfulness-training. Voor wie bekend is met mindfulness of anderszins ervaring heeft opgedaan met meditatie.

Mindfulness is bezig aan een indrukwekkende opmars. Het is een krachtige methode gebleken om met negatieve gevoelens en gedachten om te gaan en meer balans en harmonie te bereiken. Bij mindfulness (en elke vorm van meditatie) gaat het om het zo volledig mogelijk, aandachtig aanwezig zijn in het nu. Dat is door oefening te bereiken.

Belangrijk aspect van mindfulness is het niet-oordelen. Dit is moeilijker dan het in eerste instantie lijkt. Naarmate we meer zelfbewustzijn ontwikkelen, gaan we ook steeds meer zien dat we – vaak negatief – oordelen over wat we ervaren en over onszelf. We kunnen moeilijk aanvaarden en echt geloven dat we goed genoeg zijn zoals we zijn. Eigenlijk vinden we vaak dat we allerlei dingen aan onszelf moeten verbeteren. En dit verbeteringsproject lijkt nooit op te houden. Dat dit pijnlijke gevoelens oplevert moge duidelijk zijn. Helaas lukt het meestal niet om hier zomaar mee te stoppen en het oordelen op te geven. Toch is dit erg belangrijk voor ons welbevinden en geluk.

Bij de mindfulness-training ligt het accent op meditatie en bewustzijn. Rode draad in de compassietraining is de wijze waarop we met onszelf omgaan. We moeten vaak veel, leggen onszelf hoge eisen op en zijn daarbij uiterst kritisch. We beoordelen en evalueren onszelf voortdurend en zijn daarbij vaak erg negatief. Deze houding veroorzaakt spanning, ongemak en innerlijke strijd en staat haaks op wat we eigenlijk willen bereiken: rust en harmonie.

Vooral als we worstelen met pijnlijke emoties of moeilijkheden in ons leven, is het ontwikkelen van een houding van mededogen en compassie uitermate belangrijk voor hoe we dit lijden verdragen en kunnen verminderen. Zelfcompassie kan heel verzachtend en helend werken. Gelukkig kunnen we dit door oefening leren en versterken.
We gaan in deze training onderzoeken hoe we aandachtsvol met onszelf om kunnen gaan, zonder veroordelingen of afwijzingen, en hoe we ons kunnen bevrijden van een negatieve en pijnlijke manier van met onszelf omgaan. We leren om vriendelijker en milder te zijn voor onszelf.

Het programma is opgebouwd uit lichaamsgerichte oefeningen, meditaties en ervaringsoefeningen gebaseerd op mindfulness. Tijdens de compassietraining wordt verwacht dat je dagelijks mediteert en oefent. Ook krijg je opdrachten en teksten mee naar huis.

De training bestaat uit acht tweewekelijkse bijeenkomsten, op maandagen van 16.00 tot 18.00 uur en biedt plaats aan maximaal acht deelnemers. De training kost € 349,-, inclusief alle materiaal, koffie en/of thee.