Bevrijd je van de innerlijke criticus

( “al het lijden ontstaat door de gehechtheid aan een onjuist zelfbeeld”.

–Boeddhistische wijsheid-)

Voor je welbevinden en geluk is het belangrijk hoe anderen met je omgaan, maar ook –en eigenlijk vooral- hoe je met jezelf omgaat.

Veel mensen worstelen er mee dat ze nogal wat aan zichzelf niet goed (genoeg) vinden. Er is een voortdurende stroom van zelfkritiek. Gedachten, een stem in je hoofd, die kritisch is over wat je doet of niet doet, hoe je iets doet, wie je bent etcetera. Dit wordt wel aangeduid als de innerlijke criticus, of als de rechter. In de psychologie spreken we van superego.

Vaak weten we met ons verstand wel dat wat onze innerlijke criticus zegt overdreven is, of zelfs niet waar is, maar het voelt toch niet zo.

Ondanks allerlei pogingen, bijvoorbeeld deze stem te negeren, er tegen in te gaan en argumenten aandragen die wat de criticus zegt of vindt moet ontkrachten, of positief te denken, lukt het vaak niet om deze criticus de mond te snoeren. Kennelijk kunnen we ons niet aan de invloed  van deze rechter onttrekken.

Dit levert veel innerlijke strijd op, waarbij het droevige is dat het vaak niet lukt deze strijd van de criticus te winnen, waardoor we erdoor bepaald blijven worden.

Deze innerlijke criticus heeft een grote invloed op onze stemming en op ons gevoel van eigenwaarde, vooral als de criticus streng en hard is. Zolang we in deze innerlijke strijd gevangen zitten, valt het niet mee om gelukkig te zijn.

Daarvoor is natuurlijk nodig dat de relatie met jezelf verbetert, dat je positiever wordt over jezelf en dat je met meer mildheid naar jezelf kunt en kijken en met meer vriendelijkheid met jezelf om kan gaan.

In deze intensieve workshop leer je je eigen innerlijke criticus beter herkennen en opmerken, wat een noodzakelijke (maar niet makkelijke) stap is om de criticus te ontmaskeren.

Je leert hoe je op verschillende constructieve manieren om kan gaan met het commentaar van de criticus.

Het zal zeker niet lukken om je in deze workshop je van de innerlijke criticus te ontdoen, maar je krijgt wel de gereedschappen aangereikt om je geleidelijk aan de invloed van deze rechter te ontdoen en zo een betere, meer milde relatie met jezelf te krijgen.

De workshop bestaat uit twee dagen. Er wordt gewerkt in een kleine groep, zodat er ook veel individuele aandacht is voor de deelnemers.